Schulten OC
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737

Cursus leren reflecteren

Omschrijving

Zorginstellingen staan momenteel in de politieke belangstelling. Er wordt gepleit voor een leefbare organisatie waar een ieder tot haar/zijn recht kan komen op het gebied van zorg, veiligheid, privacy en sociale kontakten. Naast het uitvoeren van de medische taken is het accent steeds meer verschoven naar het bieden van individuele zorg aan patiënten met een zeer diverse hulpvraag. Deze diversiteit vraagt van verplegers en verzorgers (medewerkers) een andere benadering op de eigen invulling van de taak en het samenwerken met elkaar. Onze cursus Leren reflecteren helpt u of uw medewerkers op weg.
 
Op individueel niveau is het noodzakelijk dat elke medewerker snel kan inspelen op veranderende omstandigheden en sturing kan geven aan het individuele zorgtraject van haar/zijn patiënten. Hiervoor dient zij/hij de stijl van zorgverlening af te stemmen op hetgeen de patiënten vragen. Dat vraagt om flexibiliteit, zelfkennis en reflectief vermogen, maar ook om het behalen en evalueren van resultaat.Op organisatorisch niveau is het van belang dat de verschillende afdelingen teams een uniform model hanteren waarin samenwerking, het leren reflecteren en het realiseren van doelstellingen en resultaten centraal staan.

Doelgroep

Met name jonge medewerkers worden op de verschillende afdelingen van zorginstellingen onverwacht geconfronteerd met agressief gedrag en seksuele intimidatie van patiënten. De insteek van de Cursus Leren reflecteren wordt bepaald door medewerkers te leren om verantwoordelijkheid te nemen voor een bepaald gedrag van patiënten. Wanneer op deze wijze wordt gereflecteerd dan ontstaat vanzelf een reflectie op het eigen functioneren en wordt individueel en collectief ervaren dat er vanuit verschillende perspectieven naar het eigen handelen gekeken kan worden.
 
In dit traject kunnen medewerkers zich de beoogde basishouding en vaardigheden voor het reflecteren eigen maken. Medewerkers worden zich bewust van hun eigen stijl en de eigen opvattingen, waarden en normen tijdens het werk. Focus ligt op de persoonlijke en professionele invulling van de eigen rol.

Programma

Programma dag 1
 
Reflecteren een praktijkvoorbeeld
Reflectievragen door de ik-persoon
Eigen gedrag onder de loep nemen
Bewustwording
Het belang van vragen stellen aan jezelf
 
Programma dag 2
 
De fasen per reflectievaardigheid
De ander
Aandachtspunten voor verandering van eigen rol: wat vraagt dat van mij?
Aandachtspunten voor verslaglegging

Cursusinformatie: Cursus leren reflecteren

Tijdens de cursus krijgen cursisten de nodige inzichten en vaardigheden aangereikt om een reflectie op de eigen beroepsuitoefening toe te passen. Het accent ligt daarbij op de persoonlijke aandachtspunten van elke deelnemer. Korte inleidingen worden afgewisseld met diverse opdrachten en praktijksimulaties. Dit met als doel de cursisten in staat te stellen te verkennen waar persoonlijk accenten verschoven kunnen worden, welke mogelijke valkuilen in de beroepsuitoefening te signaleren zijn, en hoe deze te voorkomen.
 
De trainingsstijl
 
Kenmerkend voor de werkwijze is dat het ervaringsleren voorop staat. Theorie wordt aangeboden op het moment dat het passend is en direct geoefend. Van de cursisten wordt verwacht dat zij een actieve inbreng hebben door met eigen praktijkcases en persoonlijke vragen te komen. Hierdoor kan optimaal worden aangesloten bij de eigen vragen en is de cursus praktijk- en persoonsgericht. De interactie in de groep wordt eveneens gebruikt in het leerproces.

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

De duur van de cursus is 2 dagen.

De cursussen worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding in-company bij u te verzorgen.

Informatie aanvraag

Alleen op mobile