Ruim 15 jaar specialist in veiligheidscursussen, advisering en certificering.

Schulten Opleidingen & Certificeringen B.V.
Postbus 569, 7500 AN Enschede 
Tel: 053-4343737 (ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur)

Contact >

Cursus leren reflecteren

cursus-leren-reflecterenZorginstellingen staan momenteel in de politieke belangstelling. Er wordt gepleit voor een leefbare organisatie waar een ieder tot haar/zijn recht kan komen op het gebied van zorg, veiligheid, privacy en sociale kontakten. Naast het uitvoeren van de medische taken is het accent steeds meer verschoven naar het bieden van individuele zorg aan patiënten met een zeer diverse hulpvraag. Deze diversiteit vraagt van verplegers en verzorgers (medewerkers) een andere benadering op de eigen invulling van de taak en het samenwerken met elkaar. Onze cursus Leren reflecteren helpt u of uw medewerkers op weg.

Op individueel niveau is het noodzakelijk dat elke medewerker snel kan inspelen op veranderende omstandigheden en sturing kan geven aan het individuele zorgtraject van haar/zijn patiënten. Hiervoor dient zij/hij de stijl van zorgverlening af te stemmen op hetgeen de patiënten vragen. Dat vraagt om flexibiliteit, zelfkennis en reflectief vermogen, maar ook om het behalen en evalueren van resultaat.Op organisatorisch niveau is het van belang dat de verschillende afdelingen teams een uniform model hanteren waarin samenwerking, het leren reflecteren en het realiseren van doelstellingen en resultaten centraal staan.

Doelgroep

Met name jonge medewerkers worden op de verschillende afdelingen van zorginstellingen onverwacht geconfronteerd met agressief gedrag en seksuele intimidatie van patiënten. De insteek van de Cursus Leren reflecteren wordt bepaald door medewerkers te leren om verantwoordelijkheid te nemen voor een bepaald gedrag van patiënten. Wanneer op deze wijze wordt gereflecteerd dan ontstaat vanzelf een reflectie op het eigen functioneren en wordt individueel en collectief ervaren dat er vanuit verschillende perspectieven naar het eigen handelen gekeken kan worden.

In dit traject kunnen medewerkers zich de beoogde basishouding en vaardigheden voor het reflecteren eigen maken. Medewerkers worden zich bewust van hun eigen stijl en de eigen opvattingen, waarden en normen tijdens het werk. Focus ligt op de persoonlijke en professionele invulling van de eigen rol.

Informatie: Cursus Leren reflecteren

Inhoud

Tijdens de cursus krijgen cursisten de nodige inzichten en vaardigheden aangereikt om een reflectie op de eigen beroepsuitoefening toe te passen. Het accent ligt daarbij op de persoonlijke aandachtspunten van elke deelnemer. Korte inleidingen worden afgewisseld met diverse opdrachten en praktijksimulaties. Dit met als doel de cursisten in staat te stellen te verkennen waar persoonlijk accenten verschoven kunnen worden, welke mogelijke valkuilen in de beroepsuitoefening te signaleren zijn, en hoe deze te voorkomen.

De trainingsstijl

Kenmerkend voor de werkwijze is dat het ervaringsleren voorop staat. Theorie wordt aangeboden op het moment dat het passend is en direct geoefend. Van de cursisten wordt verwacht dat zij een actieve inbreng hebben door met eigen praktijkcases en persoonlijke vragen te komen. Hierdoor kan optimaal worden aangesloten bij de eigen vragen en is de cursus praktijk- en persoonsgericht. De interactie in de groep wordt eveneens gebruikt in het leerproces.

Programma

Programma dag 1

  • Reflecteren een praktijkvoorbeeld
  • Reflectievragen door de ik-persoon
  • Eigen gedrag onder de loep nemen
  • Bewustwording
  • Het belang van vragen stellen aan jezelf

Programma dag 2

  • De fasen per reflectievaardigheid
  • De ander
  • Aandachtspunten voor verandering van eigen rol: wat vraagt dat van mij?
  • Aandachtspunten voor verslaglegging

 

Vooropleiding

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursisten

Minimaal 8, maximaal 12 cursisten.

Duur

De duur van de cursus is 2 dagen.

Locatie / data

De in-company cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.