Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Arbobeleid

Omschrijving

Iedere werkgever is, volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet), verplicht de risico’s te inventariseren en evalueren op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aan de hand van uw RI&E inclusief een plan van aanpak worden knelpunten aangepakt die beleidsmatig opgelost dienen te worden. 
 
Een arbobeleidsplan bevat een omschrijving van het beleid waarmee de hoofddoelstelling wordt verwezenlijkt en van de hieruit voortvloeiende taken voor de komende vijf jaar. Indien van toepassing wordt voor elk beleidsonderdeel aangegeven:
 • wie verantwoordelijk is;
 • welke procedures worden gevolgd;
 • welke instrumenten worden gebruikt;
 • welke vorm van interne of externe ondersteuning nodig is;
 • hoe de (kwaliteits)borging is geregeld.

Doel

Het opstellen van een arbobeleid en de begeleiding met de implementatie hiervan binnen uw bedrijf. Tevens zal er ondersteuning gegeven worden voor het oplossen van de knelpunten afkomstig uit de RI&E.
 

Inhoud

Mogelijke onderwerpen die het beleid vorm kunnen geven zijn:
1. Uitgangspunten
 • Arbobeleid in essentie
 • Intensies, doelen en speerpunten
 • Preventieve zorg Arbobeleid
 • Deskundige ondersteuning
2. Organisatie
 • Betrokkenen
 • Cycli en systemen (overlegstructuren)
 • Arbocommissie
 • Deskundige medewerkers (preventiemedewerker en arbocoördinator)
 • Bedrijfshulpverlening
 • Externe deskundigen
3. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Aanpak en onderhoud
 • Voorlichting
4. Verzuimbeleid
 • Overleg
 • Cijfers
5. Werkdruk en psychische belasting
6. Fysieke belasting
7. Agressie, intimidatie, geweld en/of sociale veiligheid
8. Registratie van ongevallen
9. Arbeidstijdenbeleid
10. Re-integratiebeleid
11. Voorlichting en training
12. Speciale doelgroepen

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak?
Vul geheel vrijblijvend de informatieaanvraag in.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile