Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Workshop CE Markering (machinerichtlijn)

Omschrijving

workshop-ce-markering-machinerichtlijn

Iedere producent, importeur, groothandelaar die machines fabriceert, gebruikt en/of verhandelt is verplicht te voldoen aan (diverse) Europese richtlijnen. De Europese richtlijnen voor Machines en Arbeidsmiddelen hebben grote invloed op het dagelijks werk van zowel producenten, importeurs als gebruikers van machines. De teksten uit de richtlijnen moeten door de lidstaten geïmplementeerd worden in de wet- en regelgeving. Voor Nederland is deze wetgeving de Arbo-wet. In onze Workshop CE Markering (machinerichtlijn) komen alle belangrijke aspecten aan bod.

Doelgroep

De binnen het bedrijf verantwoordelijke voor het proces van CE-markering: directie/management, bedrijfsleiding, kwaliteitsmanagers.

Cursusinformatie: Workshop CE Markering (machinerichtlijn)

In de Workshop CE Markering (machinerichtlijn) komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 
 • Ontstaan CE -markering
 • Productaansprakelijkheid
 • Relatie tussen de verschillende richtlijnen (bijv. richtlijn arbeidsmiddelen)
 • CE versus NEN-EN, ISO
 • Fabrikant
 • Gebruikte machines
 • Onderhoud, revisie, vervanging
 • Notified body
 • Gevolmachtigde
 • Risico-inventarisatie(s)
 • Technisch constructie dossier
 • Aanbrengen CE-markering
 
Afhankelijk van uw interesse kunnen de volgende richtlijnen behandeld worden:
 
 • Machinerichtlijn
 • Laagspanningsrichtlijn
 • Emc richtlijn
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen richtlijn
 • Richtlijn pleziervaartuigen
 • Richtlijn medische hulpmiddelen

Voor de workshop is geen gewenste vooropleiding noodzakelijk.

De workshop wordt niet afgesloten met een toets. De deelnemers ontvangen een: "Bewijs van deelname".

De duur van de workshop is 2 dagen.

De workshops worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de training incompany bij u te verzorgen. De incompany training wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden. 

De prijs voor deze cursus bedraagt € 535,00 per deelnemer (excl. BTW). Indien u meerdere deelnemers in wilt schrijven, neem dan contact met ons op d.m.v. de informatie aanvraag voor de mogelijkheden van een in-company cursus.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile