Ruim 15 jaar specialist in veiligheidscursussen, advisering en certificering.

Schulten Opleidingen & Certificeringen B.V.
Postbus 569, 7500 AN Enschede 
Tel: 053-4343737 (ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur)

Contact >

Workshop CE Markering (machinerichtlijn)

workshop-ce-markering-machinerichtlijnIedere producent, importeur, groothandelaar die machines fabriceert, gebruikt en/of
verhandelt is verplicht te voldoen aan (diverse) Europese richtlijnen. De Europese richtlijnen voor Machines en Arbeidsmiddelen hebben grote invloed op het dagelijks werk van zowel producenten, importeurs als gebruikers van machines. De teksten uit de richtlijnen moeten door de lidstaten geïmplementeerd worden in de wet- en regelgeving. Voor Nederland is deze wetgeving de Arbo-wet. In onze Workshop CE Markering (machinerichtlijn) komen alle belangrijke aspecten aan bod.

Doelgroep

De binnen het bedrijf verantwoordelijke voor het proces van CE-markering: directie/management, bedrijfsleiding, kwaliteitsmanagers.

Informatie: Workshop CE Markering (machinerichtlijn)

Inhoud

In de Workshop CE Markering (machinerichtlijn) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Ontstaan CE -markering
 • Productaansprakelijkheid
 • Relatie tussen de verschillende richtlijnen (bijv. richtlijn arbeidsmiddelen)
 • CE versus NEN-EN, ISO
 • Fabrikant
 • Gebruikte machines
 • Onderhoud, revisie, vervanging
 • Notified body
 • Gevolmachtigde
 • Risico-inventarisatie(s)
 • Technisch constructie dossier
 • Aanbrengen CE-markering


Afhankelijk van uw interesse kunnen de volgende richtlijnen behandeld worden:

 • Machinerichtlijn
 • Laagspanningsrichtlijn
 • Emc richtlijn
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen richtlijn
 • Richtlijn pleziervaartuigen
 • Richtlijn medische hulpmiddelen

Vooropleiding

Voor de workshop is geen gewenste vooropleiding noodzakelijk.

Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12 personen.

Toetsing

De workshop wordt niet afgesloten met een toets. De deelnemers ontvangen een: "Bewijs van deelname".

Duur

De duur van de workshop is 4 dagdelen.

Locatie/Data

De workshops worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de training incompany bij u te verzorgen. Vanaf 5 deelnemers is dit een uitstekende optie. De incompany training wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden. Voor open inschrijvingen kijk hier.