Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Cursus Middelbare Veiligheidskunde

middelbaar-veiligheidskundige-mvk-opleiding

Preventiemedewerkers en veiligheidskundigen helpen het bedrijf de risico’s te beheersen. Daarmee worden letsel en schade voorkomen. In toenemende mate wordt van ze verwacht dat ze zorgen voor een veiligheidscultuur. Daarin is het vanzelfsprekend dat bij de werkuitvoering de risico’s worden vermeden. Door ernstige voorvallen, zoals branden en explosies, gaan er veel bedrijven na verloop van tijd failliet. Als preventiemedewerker of veiligheidskundige werkt u eraan mee om dat te voorkomen. Tevens voorkomt u dat medewerkers ziek kunnen worden van hun werk, vervolgens afgekeurd kunnen worden.
Door het volgen van Middelbaar Veiligheidskundige (MVK opleiding) kunt u, door uw adviezen en inzet, het bedrijf helpen de zaken goed op orde te houden. 

Doelgroep

De Middelbaar Veiligheidskundige (MVK Opleiding) heeft meerwaarde voor iedereen die in een organisatie meewerkt aan preventie en daarin meer resultaat wil bereiken of dit denkt te gaan doen. Bijvoorbeeld HSE medewerkers, KAM coördinatoren, VGM-functionarissen in VCA gecertificeerde bedrijven, brandwachten, BHV opleiders, professioneel brandweer- en ambulancepersoneel en beveiligingsmedewerkers. De opleiding past ook uitstekend bij mensen die bezig zijn met een heroriëntatie op de arbeidsmarkt, tevens voor mensen die al bezig zijn met veiligheidsvoorlichting en –advies.

Modules

Module 1. Basiskennis in preventie en veiligheid (PMV, 5 lesdagen):
 • Gevaren en wetgeving
 • Managementsystemen VCA
 • Specifieke gevaren
 • Beleid, beheer en leiding
 • Risicomanagement
 
Module 2. Veiligheidskundige verdieping (Allround MVK, 5 lesdagen):
 • Wetgeving
 • Risk-assesment en voorlichting
 • Noodorganisatie en ongeval onderzoek
 • Arbeidsplaatsen en –middelen
 
Module 3. Integrale Arbobenadering (vervolg Allround MVK, 5 lesdagen):
 • Arbeidshygiëne en gevaarlijke stoffen
 • Fysieke belasting en ergonomie
 • Bedrijfsgezondheidsbeheersing
 • KAM-systemen, kosten/baten
 • A&O en veiligheid en gezondheid

Cursusinformatie: Cursus Middelbare Veiligheidskunde

Voor deelname aan de opleiding is een afgeronde mbo-4 opleiding noodzakelijk. Is de deelnemer niet in het bezit van de benodigde vooropleiding dan kan via een instroomprocedure worden aangetoond of dat de deelnemer beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden. Gezien de aard en inhoud van de opleiding wordt er voor geen enkel onderdeel vrijstelling verleend.

De opleiding en het examen vinden plaats onder toezicht van het Hobéon SKO. Als de deelnemer na het behalen van het diploma een vakbekwaaamheidsregistratie bij het Hobéon SKO wenst, is minimaal 2 jaar beroepservaring vereist. Deze ervaring moet opgedaan zijn in een functie waarin gemiddeld 2 dagdelen per week inhoudelijk en zelfstandig veiligheidskundige werkzaamheden worden verricht.

In de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige verwerft de deelnemer kennis over veiligheid, gezondheid en preventie op het werk. De deelnemer leert, in samenwerking met anderen, Arbozorg te vertalen naar concrete maatregelen in de organisatie. De deelnemer raakt vertrouwd met het intern communiceren, coördineren en uitvoeren van taken rond bedrijfsveiligheid.  
 
Dit betekent dat, afhankelijk de functie waarin de deelnmer in de organisatie werkzaam is deze: -inzicht heeft in organisatie, beleid en (arbo)zorgsystemen; -knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en preventie kan signaleren; -de relevante wetten, normen en richtlijnen kan vertalen naar adviezen richting de organisatie; -adviezen op een correcte manier (schriftelijk en mondeling) kan rapporteren; -in staat is om voorlichting en onderricht te verzorgen op het gebied van veiligheid.

De module PMV wordt afgesloten met een examen Preventiemedewerker Veiligheid en erkend SSVV dipolma VCA VOL. De module MVK wordt afgesloten met een Hobeon SKO erkend examen Veiligheidskunde en een eindscriptie/verdediging van een onderzoek op veiligheidskundig gebied.

De cursussen worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding in-company bij u te verzorgen. De in-company opleiding wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

De opleiding Middelbaar Veiligheidskundige wordt volledig verzorgd in dagonderwijs en is verdeeld over 15 lesdagen.

Naast de hoeveelheid tijd en energie die deze opleiding vraagt, is de investering als volgt: € 5.600,00 per persoon exclusief BTW te voldoen voor aanvang van de opleiding. Inbegrepen in de opleidingskosten zijn: studiemateriaal, cateringkosten en examenkosten. Niet inbegrepen zijn: de de eigen reiskosten en eventuele verblijfskosten.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile