Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

RI&E

Omschrijving

risico-inventarisatie-en-evaluatie

Op iedere werkplek zijn risico’s. Bijvoorbeeld een ongeval met een snijmachine of een werknemer die in contact komt met gevaarlijke stoffen. Voorkomen is beter dan schade oplossen. Werkgevers zijn dan ook verplicht in kaart te brengen welke risico's er in hun bedrijf zijn. Ook moeten zij in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn. In een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) worden deze zaken schriftelijk vastgelegd. Werkgevers en werknemers werken zo samen aan een veilig en gezond bedrijfsklimaat.

Opstellen Risico-inventarisatie en evaluatie

Bedrijven met meer dan 25 werknemers laten zich bij het opstellen van de RI&E bijstaan door een preventiemedewerker. Een gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige (HVK) toetst de RI&E en het plan van aanpak.
 
Kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers) hoeven de RI&E niet te laten beoordelen door een HVK als zij gebruik maken van een standaardmodel van de branche (cao) voor het opstellen van de RI&E. Zo’n standaardmodel wordt ook wel RI&E-instrument genoemd. Sinds 1 januari 2011 mogen kleine bedrijven de RI&E ook zonder deskundige ondersteuning opstellen. Het vereenvoudigen van de RI&E verlaagt de administratieve lasten voor kleine werkgevers. Werknemers moeten de RI&E van hun bedrijf kunnen inzien.
 

Verschillen in RI&E

De omvang en inhoud van de RI&E verschillen van bedrijf tot bedrijf. De RI&E van een bedrijf in de verf- en drukindustrie zal bijvoorbeeld veel aandacht besteden aan de gevaren bij het werken met gevaarlijke stoffen zoals oplosmiddelen. In bouwsector bijvoorbeeld hebben arbeidsrisico’s te maken met de veiligheid van machines, de inrichting van de werkplek en belasting van rug, nek en schouders door tillen en dragen. Op een klein kantoor kan de risico inventarisatie slechts uit enkele bladzijden bestaan, met bijvoorbeeld aandacht voor de risico’s van repeterende bewegingen bij beeldschermwerk.
 

Plan van aanpak RI&E

Het plan van aanpak is onderdeel van de RI&E. Hierin staat vermeld welke verbeteringen de werkgever gaat doorvoeren, welke verbeteringen het belangrijkst zijn, wanneer ze afgerond dienen te zijn en wie voor de uitvoering verantwoordelijk is. Verbeteringen gaan bijvoorbeeld over processen van het gebruik van gevaarlijke stoffen, correcte inrichting van de werkplek, genoeg pauzes en rust voor de werknemers bij hoge werkdruk, vervanging van oude (en lawaaiige of onveilige) machines en de juiste hoogte van bureau en stoel bij beeldschermwerk.
 

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de RI&E worden aangepast. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers.
 

Proces van uitvoering RI&E

 • Voorbereiding: opstellen rapportage model;
 • Vaststelling planning, introductie uitvoerende(n);
 • Vaststellen model van rapportage;
 • Afspraken over communicatie over het project;
 • Inventarisatie bestaand beleid;
 • Rondgang(en) en interviews;
 • Rapportage, inclusief voorzet plan van aanpak;
 • Bespreking concept rapportage (vaststellen plan van aanpak);
 • Definitieve rapportage.
 • Aandachtspunten RI&E
 • Algemene voorzieningen;
 • Arbozorg en verzuimbeleid;
 • Geluid;
 • Verlichting & uitzicht;
 • Klimaat;
 • Gassen, dampen en gevaarlijke stoffen;
 • Lichamelijke belasting;
 • Werkplekinrichting;
 • Gereedschappen, werktuigen en machines;
 • Trillingen;
 • Bedieningsmiddelen;
 • Visuele informatie;
 • Functie-inhoud en werkdruk;
 • Werk- en rusttijden;
 • Biologisch agentia.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze aanpak? 
Vul geheel vrijblijvend de informatie aanvraag in.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile