Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

ISO 9001

Omschrijving

kwaliteitsmanagement-nen-iso-9001

Kwaliteitsmanagement NEN ISO 9001

Voor het verkrijgen van het Kwaliteitsmanagement NEN ISO 9001 certificaat is het noodzakelijk dat een kwaliteits-managementsysteem wordt opgezet en een kwaliteitshandboek wordt gemaakt. 
 

Doel

Een basis leggen waarop een geïntegreerd kwaliteitsbewustzijn door de gehele organisatie heen ontwikkeld kan worden. Een garantie bieden aan de klanten en opdrachtgevers, dat de dienstverlening gebeurt onder beheerste omstandigheden om beter aan hun verwachtingen te voldoen. Maar het dient ook een intern doel; heldere structuren, procedures en doelstellingen dragen bij aan een prettig arbeidsklimaat en vormen de basis voor kennismanagement.

Werkwijze

Bij het implementeren van het kwaliteits-managementssysteem binnen uw organisatie hanteren wij de volgende methodiek:
 • Introductie en vooronderzoek;
 • Vaststellen van de bedrijfsactiviteit(en) (scoop);
 • Inventarisatie van bestaande processen en procedures;
 • Toetsen van de bestaande procedures en processen aan de norm;
 • Opstellen van de kwaliteitsanalyse;
 • Voorstellen van benodigde verbeteringen;
 • Beschrijven van het kwaliteitsbeleid;
 • Vaststellen van de kwaliteitsdoelstellingen;
 • Vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel;
 • Vaststellen van functies, taken en verantwoordelijkheden;
 • Beschrijven van processen en procedures;
 • Implementeren van de procedures;
 • Evalueren en het aanbrengen van verbeteringen;
 • Uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geïmplementeerd;
 • Begeleiden van het assessment en / of audit;
 • Uitvoeren van interne audits, evalueren en implementeren van verbeteringen.

Duur

Afhankelijk van de zelfwerkzaamheid en de inzet van de onderneming zal het traject 6 tot 9 maanden in beslag nemen.

Eindtermen

Het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen in het kader van de procedure opgesteld volgens de NEN EN ISO 9001.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak?
Vul geheel vrijblijvend de informatieaanvraag in.

 

Informatieaanvraag

Alleen op mobile