Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

VCA * / ** / P

Omschrijving

Voor het verkrijgen van de VCA* / ** / P certificering is het noodzakelijk dat een veiligheidsbeheersysteem wordt opgezet en een veiligheidshandboek wordt gemaakt.

Doel

Het doel van dit systeem is een basis te leggen waarop een geïntegreerd veiligheidsbewustzijn door de gehele organisatie heen ontwikkeld kan worden.
Tevens biedt dit systeem een garantie aan de klanten en opdrachtgevers, dat de dienstverlening gebeurt onder beheerste omstandigheden om beter aan hun verwachtingen te voldoen.
Maar het dient ook een intern doel; heldere structuren, procedures en doelstellingen dragen bij aan een prettig arbeidsklimaat en vormen de basis voor kennis- en veiligheidsmanagement.

Werkwijze

Het traject dat voor uw bedrijf is uitgezet zal bestaan uit de volgende stappen:
 • Introductie en vooronderzoek;
 • Vaststellen van de bedrijfsactiviteit(en) (scoop);
 • Inventarisatie van bestaande processen en procedures;
 • Toetsen van de bestaande procedures en processen aan de norm;
 • Opstellen van de veiligheidsanalyse;
 • Voorstellen van benodigde verbeteringen;
 • Beschrijven van het veiligheidsbeleid;
 • Vaststellen van de veiligheidsdoelstellingen;
 • Vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel;
 • Vaststellen van functies, taken en verantwoordelijkheden;
 • Beschrijven van processen en procedures;
 • Implementeren van de procedures;
 • Evalueren en het aanbrengen van verbeteringen;
 • Uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geïmplementeerd;
 • Begeleiden van de externe audit (meerwerk).
 • Uitvoeren van interne audits, evalueren en implementeren van verbeteringen.
  (meerwerk/ Zeker het eerste jaar een goede optie.)

Duur

De begeleiding, afhankelijk van het type certificering, zal naar schatting 4 tot 8 dagen in beslag nemen.

Meer Weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak?
Vul geheel vrijblijvend de informatieaanvraag in.

 

 

Informatieaanvraag

Alleen op mobile