Ruim 15 jaar specialist in veiligheidscursussen, advisering en certificering.

Schulten Opleidingen & Certificeringen B.V.
Postbus 569, 7500 AN Enschede 
Tel: 053-4343737 (ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur)

Contact >
 • Arbo
 • Cursus Veilig werken langs de weg

Cursus Veilig werken langs de weg

cursus-veilig-werken-langs-de-wegToezichthouders en werknemers die werkzaamheden verrichten aan de openbare weg staan vaak bloot aan extra gevaren. Het is dan ook van groot belang om bij werk aan de weg de doorstroming zo min mogelijk te hinderen en tegelijkertijd te zorgen voor de veiligheid van wegwerkers en verkeersdeelnemers. De cursus Veilig werken langs de weg helpt u op weg.

 

Doelgroep

De cursus Veilig werken langs de weg is bestemd voor personeel dat regelmatig betrokken is bij het werken aan of op de weg zoals bijvoorbeeld: wegenbouwers, asfalteurs, stratenmakers, grondwerkers, chauffeurs, wegenreinigers, kabelleggers en personeel in de groenvoorziening. 

Cursusinformatie: Cursus Veilig werken langs de weg

Inhoud

De cursus Veilig werken langs de weg is een maatwerkopleiding. Gezamenlijk wordt met u bekeken welke arbeids- en verkeerssituaties vaak aan de orde komen. Aan de hand van deze gegevens en de CROW 96b-publicatie wordt de cursus opgebouwd. (CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.) Een cursus kan bestaan uit de volgende onderwerpen:

 • Arbo-verplichtingen.
 • Veiligheid en Gezondheidsplan (V&G-plan).
 • Risico's en gevaren bij Werk & Uitvoering.
 • Wegbeheerders en wegtypen.
 • Betrokken partijen bij het uitvoeren van wegwerkzaamheden.
 • Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
 • Materialen / Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Veel voorkomende afzettingen op autosnelwegen en niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.
 • Praktijkopdracht 1: De voorbereiding.
 • Praktijkopdracht 2: Het inrichten van de werkplek.
 • Praktijkopdracht 3: Het werken bij de afzetting.
 • Praktijkopdracht 4: Het verwijderen van de afzetting.

 

Beginsituatie / vooropleiding

Voor de cursus "Veilig werken aan de weg" is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze training zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

Aantal cursisten

Minimaal 8, maximaal 12 cursisten.

Toetsing

Na afloop van de cursus wordt een toets afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken aan de weg".

Duur

Afhankelijk van de gewenste te behandelen verkeerssituaties 1 tot 2 dagen.

Locatie/data

De cursus Veilig werken langs de weg worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid.

Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding incompany bij u te verzorgen. De incompany cursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.