Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Cursus Basis BHV (verplicht)

Omschrijving

cursus-bhv-verplicht

Tegenwoordig dient ieder bedrijf, elke winkel of instelling te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Om in die organisatie volwaardig een rol van betekenis te kunnen spelen dient elk individueel lid van de BHV organisatie over de juiste kennis en ervaring te beschikken. Van elke BHV’er wordt verwacht dat hij naast een gedegen theoretische kennis ook over praktijk ervaringen met betrekking tot levensreddende handelingen en de brandbestrijding beschikt. Onze cursus BHV (verplicht) voorziet in een gedegen scholing op beide fronten.

Cursusinformatie: Cursus Basis BHV (verplicht)

In de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 
  • Eerste hulp en levensredende handelingen (waaronder reanimatie).
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand.
  • Ontruiming.
  • Alarmering en samenwerken met verschillende hulpverleningsdiensten.
  • Communicatie.

De duur van de cursus BHV, inclusief toetsing, is 1 dag.

Voor de cursus BHV (verplicht) is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze cursus zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: “Basis Bedrijfshulpverlener”.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 235,00 per deelnemer (excl. BTW). Indien u meerdere deelnemers in wilt schrijven, neem dan contact met ons op d.m.v. de informatie aanvraag voor de mogelijkheden van een in-company cursus.

De cursussen BHV worden op diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid.
 
Ook bestaat de mogelijkheid de cursus in-company bij u te verzorgen. De in-company cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile