Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Workshop Interne Auditor

Omschrijving

opleiding-interne-auditor

Om inzicht te krijgen in het functioneren van uw organisatie zijn interne audits hierbij een belangrijk instrument. Dit inzicht is van groot belang, want op deze wijze blijft de organisatie alert op de eventuele knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen. Volg daarom onze Opleiding Interne Auditor.

Doelgroep

Voor een goed uit te voeren audit is een open sfeer en een goede informatie uitwisseling zeer belangrijk. Het is daarom één van de taken van de auditor om een constructieve sfeer te scheppen zodat inzicht verkregen wordt in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. Na het volgen van de opleiding kan de deelnemer zelfstandig audits uitvoeren vanuit een duidelijk gedefinieerd referentiekader. 

Cursusinformatie: Workshop Interne Auditor

Als voorbereiding op de opleiding Interne Auditor vindt er bij u op het bedrijf een vooronderzoek plaats. De onderzoeksresultaten worden, waar mogelijk verwerkt, in de opleiding. De opleiding zal interactief van opzet zijn. Nadat de docent een onderwerp behandeld heeft zal de deelnemer de praktijktoepassing hiervan uitwerken. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:
 
  • Het principe van ISO-systematiek
  • Voorbereiding van de audit
  • Technische opbouw van de audit
  • Uitvoeren van de audit
  • Weerstanden bij audits
  • Communicatie technieken
  • Sociale vaardigheden
  • Opstellen van een auditrapport
De opleiding wordt gegeven aan de hand van de ISO 19011.

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze opleiding interne auditor zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Affiniteit met kwaliteitssystemen is een pré. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Interne Auditor".

De duur van de opleiding, inclusief toetsing, is 2 dagen.

De opleidingen Interne Auditor worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid.
Ook bestaat de mogelijkheid de cursus in-company bij u te verzorgen. De in-company cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 535,00 per deelnemer (excl. BTW). Indien u meerdere deelnemers in wilt schrijven, neem dan contact met ons op d.m.v. de informatie aanvraag voor de mogelijkheden van een in-company cursus.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile