Ruim 15 jaar specialist in veiligheidscursussen, advisering en certificering.

Schulten Opleidingen & Certificeringen B.V.
Postbus 569, 7500 AN Enschede 
Tel: 053-4343737 (ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur)

Contact >

Opleiding Interne Auditor

opleiding-interne-auditorOm inzicht te krijgen in het functioneren van uw organisatie zijn interne audits hierbij een belangrijk instrument. Dit inzicht is van groot belang, want op deze wijze blijft de organisatie alert op de eventuele knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen. Volg daarom onze Opleiding Interne Auditor.Doelgroep

Voor een goed uit te voeren audit is een open sfeer en een goede informatie uitwisseling zeer belangrijk. Het is daarom één van de taken van de auditor om een constructieve sfeer te scheppen zodat inzicht verkregen wordt in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. Na het volgen van de opleiding kan de deelnemer zelfstandig audits uitvoeren vanuit een duidelijk gedefinieerd referentiekader. 

Informatie: Opleiding Interne Auditor

Inhoud

Als voorbereiding op de opleiding Interne Auditor vindt er bij u op het bedrijf een vooronderzoek plaats. De onderzoeksresultaten worden, waar mogelijk verwerkt, in de opleiding. De opleiding zal interactief van opzet zijn. Nadat de docent een onderwerp behandeld heeft zal de deelnemer de praktijktoepassing hiervan uitwerken. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:

  • Het principe van ISO-systematiek
  • Voorbereiding van de audit
  • Technische opbouw van de audit
  • Uitvoeren van de audit
  • Weerstanden bij audits
  • Communicatie technieken
  • Sociale vaardigheden
  • Opstellen van een auditrapport

De opleiding wordt gegeven aan de hand van de ISO 19011.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze opleiding interne auditor zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Affiniteit met kwaliteitssystemen is een pré. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

Aantal cursisten

Minimaal 5, maximaal 15 cursisten.

Toetsing

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Interne Auditor".

Duur

De duur van de opleiding, inclusief toetsing, is 2 dagen.

Locatie/ Data

De in-company cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.