Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Cursus AED

Omschrijving

cursus-aed

Met het meer en meer beschikbaar komen van de Automatische Externe Defibrillator (AED) neemt ook de behoefte toe om met een dergelijk hulpmiddel te leren werken. Een AED wordt ingezet bij een circulatiestoornis en kan de overlevingskans vergroten en de kans op hersenbeschadiging verminderen. Natuurlijk de, niet zo heel moeilijke, handleiding is 'on board' aanwezig, maar toch: Het verantwoord kunnen gebruiken vraagt kennis en training. Als u de cursus AED volgt en de AED op de juiste wijze gebruikt, verhoogt dit de kwaliteit van de levensreddende handeling aanzienlijk. Toename van 60% meer overlevingskans.

Doelgroep

De cursus AED is bestemd voor iedereen die serieus van plan is om mensenlevens te redden. Vooral personen die werken in omgevingen waar veel mensen (inspannend) bezig zijn. Hierbij valt te denken aan sportgelegenheden, bejaardenruimten, winkelcentra, etc.

Cursusinformatie: Cursus AED

In de cursus AED komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 
  • Korte herhaling reanimatie
  • De werking en de bediening van de AED
  • De voorbereiding (is gebruik nodig en verantwoord)
  • Het aansluiten van de AED
  • Werken met de AED
  • Onderhoud van de AED

Voor deze cursus dienen de cursisten in het bezit zijn van een geldig certificaat "Bedrijfshulpverlener".

De cursus AED wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Automatische Externe Defibrillator".

De duur van de cursus AED, inclusief toetsing, is een halve dag.

De cursussen worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding in-company bij u te verzorgen. De in-company opleiding wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 95,00 per deelnemer (excl. BTW). Indien u meerdere deelnemers in wilt schrijven, neem dan contact met ons op d.m.v. de informatie aanvraag voor de mogelijkheden van een in-company cursus.
 

Informatieaanvraag

Alleen op mobile