Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Ontruimingsplannen

Omschrijving

Tijdens een calamiteit in uw bedrijf of instelling moeten er veel verschillende acties worden uitgevoerd door meerdere personen. Om te voorkomen dat handelingen dubbel worden verricht of dat andere handelingen juist vergeten worden is het van belang om bepaalde processen vast te leggen. Het bedrijfsnoodplan zal hiervoor als basis gaan dienen. Afhankelijk van de eisen van de handhavende instanties wordt een keuze gemaakt voor een bedrijfsnoodplan of een ontruimingsplan.

Doel

Het Bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan is bestemd voor organisaties die een goed werkende BHV-organisatie willen hebben, waarin iedereen zijn/haar taken kent en dus adequaat kan omgegaan met een eventueel voorkomende calamiteit. Hierdoor wordt de kans op letsel voor zowel personeel als derden verkleind.

 

Inhoud

Afhankelijk van de organisatie is de inhoud voor ieder plan verschillend (maatwerk). Het plan voldoet aan de eisen voor een gebruiksvergunning en de NEN 8112 (leidraad voor een ontruimingsplan). Indien de restrisico’s hierom vragen kan het ontruimingsplan uitgebreid worden naar een bedrijfsnoodplan. In het bedrijfsnoodplan wordt naast het ontruimingsplan onder andere een calamiteitenplan opgenomen met de beschrijving van bijzondere risico’s en de daarvoor geldende procedures.
 
Het plan bestaat minimaal uit:
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Situatietekening
 • Gebouw, installatie- en organisatiegegevens
 • Alarmeringsprocedures intern en extern
 • Stroomschema alarmering
 • Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
 • Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel
 • Taken receptie
 • Taken hoofd bedrijfshulpverlener
 • Taken ploegleider
 • Taken bedrijfshulpverlener
 • Taken ontruimingsploeg
 • Taken directie/management
 • Ontruimingstekeningen
 • Verklaring symbolen
 • Logboek ontruimingsplan
 • Telefoonlijst

Beginsituatie

Aan de hand van uw Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt bekeken wat de restrisico's zijn binnen uw organisatie. Enkele voorbeelden van restrisico's zijn:
Brand
Ongeval / letsel
Gaslekkage
Bommelding
Interne / externe dreiging

Onze rol

Wat kan Schulten Opleidingen & Certificering verder voor u betekenen?
 
Het samenstellen van de verplichte RI&E (inclusief de eventuele toetsing)
Uitvoeren veiligheidsscans binnen uw organisatie op de aanwezigheid van alle relevante veiligheidsonderdelen
Op basis van de door u aangeleverde (digitale) tekeningen maken wij de ontruimingsplattegronden
Het compleet leveren van de plattegronden (A3 formaat)
Veiligheidsinstructies: wat te doen bij brand en ongeval (A5 formaat)
Goedkeuringsoverleg met de lokale overheid (brandweer) inzake specifieke eisen en wensen die op de plattegronden moeten worden opgenomen en waaraan het ontruimingsplan moet voldoen.

Duur

Afhankelijk van de grootte van de organisatie moet uitgegaan worden van 3 tot 6 maanden voor de implementatie van het bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak?
Vul geheel vrijblijvend de informatieaanvraag in.
 
 
 

Informatieaanvraag

Alleen op mobile