Ruim 15 jaar specialist in veiligheidscursussen, advisering en certificering.

Schulten Opleidingen & Certificeringen B.V.
Postbus 569, 7500 AN Enschede 
Tel: 053-4343737 (ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur)

Contact >
  • Arbo
  • Cursus Veilig hijsen en takelen

Cursus Veilig hijsen en takelen

cursus-veilig-hijsen-en-takelenIn de industrie en op de bouw is het bijna ondenkbaar geworden dat lasten zonder gebruik van een hijskraan verplaatst moeten worden. Omdat het allemaal zo simpel lijkt, denkt iedereen deskundig te zijn. Wij weten uit ervaring dat uit de praktijk blijkt dat dit helaas niet zo is. Nog dagelijks ontstaat onnodige schade aan producten en lopen velen, soms ernstige, verwondingen op door ondeskundig kraangebruik. Door het volgen van de cursus Veilig hijsen en takelen worden de risico's aanzienlijk beperkt.


Doelgroep

Een ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij het vertikaal en horizontaal verplaatsen van lasten waarbij van een hijskraan of takel gebruik wordt gemaakt. Dus zowel in de industrie, op de bouw, als ook voor monteurs biedt de lesstof de noodzakelijke informatie om veilig te kunnen hijsen.

Cursusinformatie: Cursus veilig hijsen en takelen

Inhoud

De inhoud van de cursus veilig hijsen en takelen voldoet aan de wettelijke verplichting om mensen die gebruik maken van hijskranen naar behoren te scholen. Zowel in theorie als in de praktijk. In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De wet- en regelgeving (de ARBO-wet, AI 17).
  • Algemene regels t.a.v. het veilig gebruik van hijsmiddelen.
  • Hijswerktuigen (werking, bediening, typen, mogelijkheden en beperkingen).
  • Hijsgereedschappen (uitvoeringsvormen en veilig gebruik).
  • Aanslaan van lasten (massa, zwaartepunt last, spreidhoek e.d.).
  • Een praktijk instructie en oefeningen met de in het bedrijf aanwezige hijswerktuigen.

 

Vooropleiding

Voor de cursus veilig hijsen en takelen is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze cursus zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

Aantal cursisten

Minimaal 6, maximaal 12 cursisten.

Toetsing

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktische toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Veilig hijsen en takelen".

Duur

De duur van de cursus veilig hijsen en takelen, inclusief toetsing, is 1 dag.

Locatie/data

De in-company  cursus veilig hijsen en takelen wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.