Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (verplicht)

Omschrijving

cursus-beheerder-brandmeldinstallatie-verplicht

De betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie in een gebouw valt of staat bij het aantal onechte of ongewenste meldingen en storingen die de installatie geeft. Deze meldingen worden vaak niet door de techniek van de brandmeldinstallatie veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en onderhoud van de installatie. In de norm NEN 2654-1 en -2 staan de eisen die gesteld worden om tot een goed beheer, controle en onderhoud van respectievelijk de brandmeld- en ontruimingsinstallatie te komen. De NEN 2654 vertrouwt de taken en verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen toe aan een zogenaamde Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI), voor 1 januari 2006 ook wel een Opgeleid Persoon (OP) genoemd. Speciaal hiervoor hebben we cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (verplicht) ontwikkeld.
 
Deze beheerder voert het dagelijks beheer uit en is tevens de contactpersoon voor de instanties die met het functioneren van de brandmeldinstallatie en de alarmorganisatie te maken hebben. Gebruikers van een brandmeldinstallatie die doormeldt aan de brandweer worden meestal verplicht tot het onderhouden van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1. Dit houdt in dat er in een organisatie minstens één Beheerder Brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn. Een Beheerder Brandmeldinstallatie draagt tevens bij tot de brandveiligheid van het bedrijf of instelling.

Doelgroep

De cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (verplicht) is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen en het technisch beheer van de brandmeldinstallatie. Deze medewerkers dienen ongewenste meldingen zoveel mogelijk te voorkomen. Vanwege de aard van de taken en verantwoordelijkheden van een BBMI is het aan te bevelen deze een plaats in de bedrijfshulpverleningsorganisatie te geven.

Cursusinformatie: Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (verplicht)

Na het volgen van de cursus beheerder brandmeldinstallatie beschikt de cursist over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als BBMI zoals vastgelegd in de norm NEN 2654-1 en –2 voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De cursist krijgt kennis met betrekking tot:
 
  • De taken van de BBMI.
  • Voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties.
  • De opbouw, werking en componenten van de brandmeldinstallatie.
  • Gegevens in het logboek registreren en rapporteren.
  • Welke documenten behoren bij een brandmeldinstallatie.
  • Instructies geven aan derden.

Voor het volgen van deze cursus is het in het bezit zijn van een geldig certificaat "Bedrijfshulpverlener" een pré.

Tussen het tweede en derde dagdeel van de opleiding voert de cursist zelfstandig een examenprojectopdracht uit. Aan het einde van het derde dagdeel zal een meerkeuze examen worden afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Beheerder Brandmeldinstallatie".

De cursus wordt verzorgd in 1 dag. Tijdens de opleiding zullen theorie en praktijk onderdelen elkaar afwisselen.

De cursus wordt in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding in-company bij u te verzorgen. De in-company cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 145,00 per deelnemer (excl. BTW). Indien u meerdere deelnemers in wilt schrijven, neem dan contact met ons op d.m.v. de informatie aanvraag voor de mogelijkheden van een in-company cursus.
 

Informatieaanvraag

Alleen op mobile