Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

VCA Examentraining

Omschrijving

vca-examentraining

Veel (onder)aannemers krijgen in de praktijk te maken met opdrachtgevers die eisen dat gewerkt wordt volgens elementaire veiligheidsregels. Dat betekent dat het werk alleen aan die bedrijven wordt gegund als er daar een aantoonbare bereidheid en kennis aanwezig is op het gebied van veiligheid. Bedrijven kunnen zich certificeren volgens de VCA specificaties. Het (uitvoerende/operationele) personeel dient dan te beschikken over een diploma Basisveiligheid, VCA VOL of VCU VIL. Als voorbereiding volgt u onze VCA Examentraining.

Doelgroep

De VCA Examentraining is bestemd voor operationele medewerkers van fabrieken en bedrijven in de petrochemie, industrie, aannemingsbedrijven, uitzendbranche en aanverwante bedrijven.

Cursusinformatie: VCA Examentraining

In de examentraining komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Algemene kennis van de Arbo-wet
  • Begrippen met betrekking tot veiligheid
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Besloten ruimten en werkvergunningen
  • Gereedschappen en machines
  • Hijsen, tillen en dragen
  • Werken op hoogte
  • Elektriciteit
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de examentraining Basisveiligheid VCA, VCA VOL en VCU VIL zijn geen specifieke vooropleidingen vereist. De uitgangspunten voor deze examentrainingen zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

Aan het einde van de examentraining wordt een examen afgenomen door een exameninstituut onder auspiciën van de Ecabo. Het diploma is landelijk erkend. Het examen voldoet aan de gestelde eisen in het kader van de procedure opgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD-VCA ). Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het diploma "Basisveiligheid VCA", het diploma "VCA VOL" of het diploma "VCU VIL".

De duur van de examentraining, inclusief examen, is één dag. De cursist krijgt het lesboek vooraf toegestuurd. Na zelfstudie wordt een examentraining gevolgd met aansluitend het examen.

De examentrainingen worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de examentraining in-company bij u te verzorgen, vanaf 8 cursisten is dit een uitstekende optie. De in-company cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile