Ruim 15 jaar specialist in veiligheidscursussen, advisering en certificering.

Schulten Opleidingen & Certificeringen B.V.
Postbus 569, 7500 AN Enschede 
Tel: 053-4343737 (ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur)

Contact >
 • BHV
 • Cursus Kleine blusmiddelen

Cursus Kleine blusmiddelen

cursus-kleine-blusmiddelenBij een brand is de eerste reactie van de aanwezige werknemers bepalend voor een al of niet goede afloop. Het is daarom van belang dat iedere werknemer de minimaal benodigde kennis heeft van brandbestrijdingsmogelijkheden. Als daarnaast, zoals in onze cursus Kleine blusmiddelen het geval is, ook aandacht is besteed aan de praktijk van brandblussen, bent u verzekerd van een maximaal haalbare brandpreventie aandacht. Uw medewerkers zullen nog meer dan voorheen bewust worden van het altijd sluimerende gevaar van het ontstaan van een brand.

Doelgroep

Voor (alle) werknemers die op enig moment te maken kunnen krijgen met een beginnende brand. 

Cursusinformatie: Cursus Kleine blusmiddelen

Inhoud

In de cursus Kleine Blusmiddelen wordt aandacht besteed aan:

 • Eigen veiligheid en die van anderen
 • Het ontstaan van een brand
 • Verbrandingsdriehoek
 • Brand en brandstadia
 • Aanduiding van de brandklassen
 • Blusstoffen en brandklassen
 • Deurprocedures
 • Gebruik en werking draagbare blustoestellen: theorie
 • Gebruik en werking draagbare blustoestellen: praktijk

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze cursus Kleine blusmiddelen zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

Aantal cursisten

Voor deze cursus kunnen cursisten zich individueel inschrijven, of in-company: minimaal 10 cursisten.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Kleine Blusmiddelen".

Duur

De duur van de cursus, inclusief toetsing, is 1 tot 2 dagdelen, afhankelijk van de grootte van de groep.

Locatie/data

De in-company cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.