Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Cursus Kleine blusmiddelen

Omschrijving

cursus-kleine-blusmiddelen

Bij een brand is de eerste reactie van de aanwezige werknemers bepalend voor een al of niet goede afloop. Het is daarom van belang dat iedere werknemer de minimaal benodigde kennis heeft van brandbestrijdingsmogelijkheden. Als daarnaast, zoals in onze cursus Kleine blusmiddelen het geval is, ook aandacht is besteed aan de praktijk van brandblussen, bent u verzekerd van een maximaal haalbare brandpreventie aandacht. Uw medewerkers zullen nog meer dan voorheen bewust worden van het altijd sluimerende gevaar van het ontstaan van een brand.

Doelgroep

Voor (alle) werknemers die op enig moment te maken kunnen krijgen met een beginnende brand. 

Cursusinformatie: Cursus Kleine blusmiddelen

In de cursus Kleine Blusmiddelen wordt aandacht besteed aan:
 
  • Eigen veiligheid en die van anderen
  • Het ontstaan van een brand
  • Verbrandingsdriehoek
  • Brand en brandstadia
  • Aanduiding van de brandklassen
  • Blusstoffen en brandklassen
  • Deurprocedures
  • Gebruik en werking draagbare blustoestellen: theorie
  • Gebruik en werking draagbare blustoestellen: praktijk

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze cursus Kleine blusmiddelen zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Kleine Blusmiddelen".

De duur van de cursus, inclusief toetsing, bedraagt een halve dag.

De cursussen worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding in-company bij u te verzorgen. De in-company opleiding wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 95,00 per deelnemer (excl. BTW). Indien u meerdere deelnemers in wilt schrijven, neem dan contact met ons op d.m.v. de informatie aanvraag voor de mogelijkheden van een in-company cursus.
 

Informatieaanvraag

Alleen op mobile