Ruim 15 jaar specialist in veiligheidscursussen, advisering en certificering.

Schulten Opleidingen & Certificeringen B.V.
Postbus 569, 7500 AN Enschede 
Tel: 053-4343737 (ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur)

Contact >

Cursus Installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke (IV/WV NEN 3140)

cursus-installatieverantwoordelijke-werkverantwoordelijke-iv-wv-nen-3140De Arbowet is voor werknemers, die aan elektrotechnische installaties werken, het uitgangspunt om dit veilig te kunnen doen. De installatieverantwoordelijke moet daarom dan ook met zorg zijn beleid formuleren en uitvoeren. Dit is noodzakelijk om veilig te kunnen (blijven) werken aan deze installaties. Onze Cursus Installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke (IV/WV NEN 3140) voldoet aan de wettelijke eisen IV/WV (EN 50110-1 / NEN 3140)

Doelgroep

De cursus Installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke (IV/WV NEN 3140) is voor elektrotechnici, die aangewezen zijn als Installatie- en/of Werkverantwoordelijke.

Cursusinformatie: Cursus Installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke (IV/WV NEN 3140)

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De Arbo-wet, Arbobesluiten en Arbocatalogi.
 • De risico-inventarisatie en –evaluatie en het plan van aanpak.
 • Inschatten van risico's in de elektrotechniek.
 • Technische gebreken en statistieken.
 • Het inspectieplan.
 • Inspecties en rapportages.
 • Opzetten en beheren van inspecties en tekeningenpakketten.
 • Opbouw NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN 1010.
 • Implementatie van de NEN-EN 50110 / NEN 3140.
 • CE markering.
 • Eindtoets.

Vooropleiding

De cursist heeft een elektrotechnische vakopleiding op niveau 4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Dit niveau komt overeen met een middelbare elektrotechnische opleiding, maar kan ook worden bereikt door voldoende kennis en ervaring vanuit de praktijk.

Aantal cursisten

Minimaal 8, maximaal 15 cursisten.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Installatie / Werkverantwoordelijke NEN 3140/ EN 50110-1".

Duur

De duur van deze opleiding is, inclusief toetsing, 3 dagen.

Locatie/Data/Inschrijven

De cursussen worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding in-company bij u te verzorgen.