Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Cursus HACCP (praktisch toegepast)

Omschrijving

haccp-cursus-praktisch-toegepast

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is een gestructureerde benadering die de voedsel veiligheid van de producten voor de consument/gebruiker beheersbaar maakt. Het voornaamste doel van de HACCP is het voorkomen van alle potentiële risico's bij een voedingsproduct. Door de invoering van de richtlijn EEG-richtlijn 93/43 EEG van 14 juni 1993 inzake levensmiddelenhygiëne is ieder bedrijf in deze branche verplicht tot het opstellen van een HACCP-plan. Onze HACCP cursus (praktisch toegepast) gaat hier uitgebreid op in.

Doelgroep

De HACCP cursus (praktisch toegepast) is bedoeld voor medewerkers bedrijfsleiders, productie- en kwaliteitsverantwoordelijken van ondernemingen uit de levensmiddelenindustrie of van andere organisaties die met HACCP willen of moeten werken. 

Cursusinformatie: Cursus HACCP (praktisch toegepast)

Tijdens deze HACCP cursus krijgt u de kennis en de hulpmiddelen die nodig zijn voor het opstellen en het beheren van HACCP-plannen. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:
 
  • Wat is HACCP?
  • Het HACCP-stappenplan
  • Bepalen van de kritische controlepunten (CCP's)
  • Meetpunten en toleranties
  • Corrigerende maatregelen
  • Verificatie
  • Implementatie van het HACCP-systeem
  • Integratie HACCP met ISO
  • De BRC-standaard

Voor deelname aan deze cursus is geen voorkennis van HACCP of kwaliteitssystemen vereist. De uitgangspunten voor deze opleiding zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat; "HACCP Praktisch Toegepast".

De duur van de cursus, inclusief toetsing, is 1 dag.

De cursussen worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding in-company bij u te verzorgen.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 315,00 per deelnemer (excl. BTW). Indien u meerdere deelnemers in wilt schrijven, neem dan contact met ons op d.m.v. de informatie aanvraag voor de mogelijkheden van een in-company cursus.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile