Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

ISO 45001

De ISO-specificatie (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is ontwikkeld naar aanleiding van een dringende behoefte onder gebruikers aan een erkende norm voor arbo-managementsystemen, aan de hand waarvan hun eigen managementsystemen kunnen worden beoordeeld en gecertificeerd. ISO 45001 is ontwikkeld in overeenstemming met de normen voor managementsystemen ISO 9001 (Kwaliteit) en ISO 14001 (Milieu) om, waar organisaties dat willen, de integratie van managementsystemen voor kwaliteit, milieubeheer en arbeidsomstandigheden te vereenvoudigen.
 
Doelgroep
De ISO-specificatie is van toepassing op elke organisatie die:
 • een arbo-managementsysteem wil opzetten om risico's weg te nemen of te minimaliseren voor werknemers en -andere belanghebbenden die kunnen worden blootgesteld aan arbo-risico's die verband houden met de activiteiten van de organisatie;
 • een arbo-managementsysteem wil implementeren, bijhouden en continu verbeteren;
 • zich ervan wil verzekeren dat zij het door haar vastgestelde arbo-beleid naleeft;
 • dergelijke naleving aan anderen wil aantonen;
 • haar arbo-managementsysteem door een externe organisatie wil laten certificeren / registreren; of
 • zelf de naleving van deze ISO-specificatie wil vaststellen en daarvan een eigen verklaring wil afleggen.

Alle eisen in de ISO-specificatie zijn bedoeld om onderdeel te zijn van elk willekeurig arbo-managemensysteem. De mate van toepassing zal afhangen van factoren zoals het arbo-beleid van de organisatie, de aard van haar activiteiten en de risico's en complexiteit van de bedrijfsactiviteiten.

Inhoud

De ISO-specificatie bevat eisen voor een arbo-managementsysteem waarmee een organisatie de arbo-risico's kan beheersen en zijn prestaties kan verbeteren. Er worden geen specifieke criteria voor arbo-prestaties gegeven, noch worden gedetailleerde specificaties gegeven voor de opzet van een managementsysteem. Hieronder treft u een korte inhoudsopgave aan van de onderwerpen die in de ISO 45001 aan de orde komen:
 
- Opstellen arbo-mamagementsysteem
 
- Vaststellen arbo-beleid
 
- Vaststellen planning:
 • identificatie van gevaren, risicobeoordelingen en risicobeheersing
 • wettelijke en andere eisen
 • doelstellingen
 • programma's voor arbomanagement
- Implementatie en uitvoering:
 • structuur en verantwoordelijkheid
 • opleiding, bewustzijn en bekwaamheid
 • overleg en communicatie
 • documentatie
 • beheer van documenten en gegevens
 • beheersing van de werkzaamheden
 • voorbereid zijn en reageren op noodsituaties
- Controle en corrigerende maatregelen:
 • prestatiemeting en monitoring
 • ongevallen, incidenten, afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen
 • registratie en registratiebeheer
 • audits
- Beoordeling door de directie
De ISO-specificatie heeft in de eerste plaats betrekking op arbeidsomstandigheden, en niet op de veiligheid van producten en diensten.

Beginsituatie

De ISO 45001 volgt de systematiek van de ISO 9001 en de ISO 14000. De aansluiting bij bestaande systemen is met name gekozen om de integratie van Kwaliteits-, Milieu- en Arbomanagementsystemen te bevorderen. ISO 45001 vormt dus eigenlijk de laatste schakel in het geïntegreerde KAM-managementsysteem. Bedrijven die al ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd zijn kunnen vrij eenvoudig de ISO 45001 in het systeem integreren.

Certificering

Uw relatie met een certificeerder zal voor vele jaren zijn aangezien uw certificaat dient te worden onderhouden en voor meerdere jaren geldig is. Schulten Opleidingen & Certificeringen kan u helpen bij het zoeken naar de juiste certificerende instelling met een goede reputatie en die bij uw bedrijf(stak) past.

Duur

Afhankelijk van de grootte van de organisatie moet uitgegaan worden van 3 tot 12 maanden voor de implementatie van het systeem.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak?
Vul geheel vrijblijvend de informatieaanvraag in.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile