Ruim 15 jaar specialist in veiligheidscursussen, advisering en certificering.

Schulten Opleidingen & Certificeringen B.V.
Postbus 569, 7500 AN Enschede 
Tel: 053-4343737 (ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur)

Contact >

Cursus Voldoende onderricht persoon (VOP NEN 3140)

cursus-voldoende-onderricht-persoon-vop-nen-3140Om aan elektrische installaties, apparaten en gereedschappen te mogen werken is een bepaalde minimale deskundigheid vereist. Als werknemers in de werktuigbouw, de procestechniek of in de chemie, die hoofdzakelijk mechanisch geschoold zijn, te maken krijgen met elektrische besturingen of elektrisch installaties, dan is aanvullende kennis vereist. Alleen een VOP'er mag elektrotechnische werkzaamheden van beperkte omvang en beperkt risico uitvoeren. Onze cursus Voldoende onderricht persoon (VOP NEN 3140) voldoet aan de wettelijke eisen VOP (EN 50110-1 / NEN 3140).

Een voldoend onderricht persoon mag eenvoudige elektrotechnische bedieningswerkzaamheden uitvoeren. Hij dient tevens bij al zijn werkzaamheden op de hoogte te zijn van elektrische gevaren en het veilig stellen hiervan.

Cursusinformatie: Cursus Voldoende onderricht persoon (VOP NEN 3140)

In de cursus Voldoende onderricht persoon (VOP NEN 3140) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wet en regelgeving (ARBO-wet, NEN 1010, NEN 3140 e.d.).
  • Begrippen: spanning, stroom en weerstand.
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  • Het spanningsloos maken en weer inschakelen van apparatuur en installaties.

De theorie en praktijk van eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden zoals:

  • Monteren stekkers en vervangen wandcontactdozen.
  • Vervangen lampen en starters.
  • Vervangen van smeltveiligheden en mespatronen.
  • Aan en afkoppelen elektromotoren.
  • Het 'resetten' van thermische beveiligingen.
  • Gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doelgroep

Voor werknemers die weinig of geen elektrotechnische kennis hebben doch wel af en toe eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren. 

Vooropleiding

Voor de cursus Voldoende onderricht persoon (VOP NEN 3140) is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze cursus zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

Aantal cursisten

Minimaal 8, maximaal 15 cursisten.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Voldoend Onderricht Persoon".

Duur

De duur van de cursus, inclusief toetsing, is 2 dagen.

Locatie/Data

De cursus Voldoende onderricht persoon (VOP NEN 3140) wordt in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid.

Ook bestaat de mogelijkheid de cursus in-company bij u te verzorgen. De in-company training wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.