Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

VCA VOL cursus

Omschrijving

vca-vol-cursus

Veel (onder)aannemers krijgen in de praktijk te maken met opdrachtgevers die eisen dat gewerkt wordt volgens elementaire veiligheidsregels. Dat betekent dat het werk alleen aan die bedrijven wordt gegund als er daar een aantoonbare bereidheid en kennis aanwezig is op het gebied van veiligheid. Bedrijven kunnen zich certificeren volgens de VCA specificaties. Het (leidinggevende uitvoerende/operationele) personeel dient dan te beschikken over een diploma VCA VOL die u kunt halen met onze VCA VOL cursus.

Doelgroep

De VCA VOL cursus (Veiligheid Operationeel Leidinggevenden) is bestemd voor leidinggevende operationele medewerkers van fabrieken en bedrijven in de petrochemie, industrie, aannemingsbedrijven en aanverwante bedrijven. 

Cursusinformatie: VCA VOL cursus

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Algemene kennis van de ARBO-wet
 • Begrippen met betrekking tot veiligheid
 • Taak-risico-analyse
 • Communicatie
 • Geluid, straling en asbest
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Besloten ruimten en werkvergunningen
 • Gereedschappen en machines
 • Hijsen, tillen en dragen
 • Werken op hoogte
 • Elektriciteit
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ergonomie

Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze cursus zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen door een exameninstituut onder auspiciën van de Ecabo. Het certificaat is landelijk erkend. Het examen voldoet aan de gestelde eisen in het kader van de procedure opgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD-VCA ). Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het diploma: "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA ".

De duur van de cursus, inclusief examen, is 2 dagen.

De cursussen worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding in-company bij u te verzorgen, vanaf 8 cursisten is dit een uitstekende optie. De in-company cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile