Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

BRL 6000

Omschrijving

Het ontwerpen, installeren en beheren van gas, water- en elektrische installaties ten behoeve van woningen, bedrijfspanden en publiekelijk toegankelijke gebouwen is in Nederland wettelijk geregeld en opgenomen in de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. De eisen uit het Bouwbesluit hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energie zuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit 2012 is een bouwregelgeving waaraan elk bouwwerk in Nederland verplicht moet voldoen. Verbouw en wijziging valt ook onder deze regeling. BRL 6000 De nationale beoordelingsrichtlijn BRL 6000 is de certificatienorm die vanuit de wettelijke verplichtingen toegespitst is op veiligheid en deskundigheid bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van gas, water- en elektriciteitsinstallaties. De norm omvat naast de voormalige norm BRL 6001 (gas, water en elektriciteit) inmiddels aanvullende toepassingen op het gebied van klimaat en energie omzetting. 
Het algemene deel van de richtlijn heeft betrekking op organisatorische aspecten, terwijl de bijzondere delen zijn gebaseerd op specifieke eisen die gerelateerd zijn aan het soort installatie en het type bedrijfsactiviteit.
 

Doel

Een basis leggen waarop een geïntegreerd kennis- en veiligheidsbewustzijn door de gehele organisatie heen ontwikkeld kan worden. Een garantie bieden aan de klanten en opdrachtgevers, dat de dienstverlening gebeurt onder beheerste omstandigheden om beter aan hun verwachtingen te voldoen. Maar het dient ook een intern doel; heldere structuren, procedures en doelstellingen dragen bij aan een prettig arbeidsklimaat en vormen de basis voor kennismanagement.
Het BRL 6000 schema is van toepassing op installateurs van voorzieningen voor elektriciteit, verlichting, gas, water en waterafvoer, klimaat (ventilatie en verwarming) en energie omzetting, evenals het onderhoud en beheer hiervan. Het schema is opgebouwd rondom een algemeen deel en bijzondere delen. 
 

Werkwijze

Bij het implementeren van het kwaliteits-managementssysteem binnen uw organisatie hanteren wij de volgende methodiek:
Introductie en vooronderzoek;
Vaststellen van de bedrijfsactiviteit(en) (scoop);
Inventarisatie van bestaande processen en procedures;
Toetsen van de bestaande procedures en processen aan de richtlijn;
Voorstellen van benodigde verbeteringen;
Beschrijven van het kwaliteitshandboek;
Vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel;
Vaststellen van functies, taken en verantwoordelijkheden;
Beschrijven van processen en procedures;
Implementeren van de procedures;
Instructie aan het personeel;
Evalueren en het aanbrengen van verbeteringen;
Uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geïmplementeerd;
Begeleiden van het assessment en / of audit;
Uitvoeren van interne audits, evalueren en implementeren van verbeteringen.

Duur

Afhankelijk van de zelfwerkzaamheid en de inzet van de onderneming zal het traject 6 tot 9 maanden in beslag nemen.

Eindtermen

Het managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen in het kader van de procedure opgesteld volgens de BRL 6000.
U kunt als installatiebedrijf kiezen om één of meerdere van de volgende deelgebieden te laten certificeren: Elektriciteit (3 deelgebieden); Gas, water en waterafvoer (8 deelgebieden); Klimaatinstallatie (2 deelgebieden); Energieomzetting (4 deelgebieden); Onderhoud en beheer van installaties (1 deelgebied).

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak?
Vul geheel vrijblijvend de informatieaanvraag in.

 

Informatieaanvraag

Alleen op mobile