Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Cursus crisismanagement

Omschrijving

Een crisis komt altijd onverwacht. Of het bijvoorbeeld nu om brand of ontruiming gaat, u hoopt dat het uw organisatie nooit zal overkomen. Maar het is goed om de organisatie er goed op voor te bereiden. De opleiding “Crisismanagement” is daarbij een goede uitgaanssituatie. 
Tijdens de opleiding leren u en uw medewerkers onder meer hoe uw organsisatie een crisissituatie kan hanteren en waar u rekening mee dient te houden.
 
Na afloop van de opleiding weten u en uw medewerkers hoe om te gaan met een eventuele crisissituatie, hoe een bedrijfsnood-plan/calamiteitenplan van de organisatie werkt en hoe een organisatie een goed werkend team samenstelt.
 
Doelstelling
Het opdoen of verbeteren van de volgende (basis)vaardigheden op het gebied van crisismanagement, waarbij kennis, inzicht en het opdoen van ervaring centraal staat:
 • Crisismanagement en de gevolgen hiervan;
 • Crisiscommunicatie en crisisbesluitvorming;
 • Menselijk gedrag tijdens een crisis/calamiteit;
 • Het trainen in het werken met het bedrijfsnoodplan/calamiteitenplan van de organisatie;
 • Het verhogen van de effectiviteit van het crisisteam/calamiteitenteam;
 • Nazorg voor betrokken personen binnen de organisatie;
 • Stresshantering;
 • Specifieke doelen kunnen in overleg met de opdrachtgever aan de module worden toegevoegd.

Aanvullende trainingen m.b.t. crisismanagement
 • Crisismanagement maatwerk simulatietraining
 • Workshop crisiscommunicatie intern en extern
 • Crisiscommunicatie en de media-simulatietraining
 • Crisiscommunicatie en personeel simulatietraining
 • Training Receptie / portier / bewaking
 • Nazorg en PTSS
 • Overval en agressietraining
 

Doelgroep

Bestaande en/of toekomstige Crisisteams/calamiteitenteams binnen bedrijven, instellingen, instanties en andere bestuurlijke organisaties.

Cursusinformatie: Cursus crisismanagement

De opleiding/simulatie training “Crisismanagement Basis” duurt één dagdeel.

De simulatie training wordt begeleid door een deskundig team van trainers, waarnemers en tegenspelers die nodig zijn voor de specifieke simulatie op een locatie van Schulten Opleidingen & Certificeringen in Enschede of uw eigen locatie.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.
Wel dienen deelnemers te beschikken over een aantal basisvaardigheden met betrekking tot communicatie en samenwerking.

Voorafgaand aan de training vindt er een vooroverleg plaats om de specifieke wensen van de organisatie in beeld te brengen en nadien te verwerken in het oefenscenario.
Hierbij is uw eigen bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan/calamiteitenplan het uitgangspunt.

Deze basismodule is een simulatietraining waarbij de deelnemers in de vorm van een crisisteam worden geconfronteerd met een fictieve crisis aan de hand van een eigen bedrijfssituatie, waarbij in een zeer korte tijd vele factoren de revue zullen passeren.
 • Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers een korte theoretische inleiding, zodat ze zich bewust worden van de aspecten waarop gelet gaat worden tijdens de training.
 • De training is gericht op het uitvoeren van diverse processen binnen een crisisteam en een crisisorganisatie. Door actief tegenspel geven de trainers sturing aan het verloop van de training. De deelnemers bepalen zelf in belangrijke mate het verloop van de simulatie.
Na afloop van de training vindt een evaluatie plaats waarbij de leerpunten uit de training verwerkt worden in een verslag, welke gebruikt kan worden als voorbereiding op calamiteiten in de eigen organisatie.
 

Informatieaanvraag

Alleen op mobile