Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

Cursus Adembescherming (industrieel)

Omschrijving

cursus-adembescherming-industrieel

Bij sommige instellingen en bedrijven is het wenselijk of zelfs noodzakelijk dat een aantal medewerkers in verband met hun werkzaamheden, bekend worden met adembescherming. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijfshulpverleners zijn die bij normaal zicht en zonder hitte voor de brandweer ondersteunende werkzaamheden verrichten i.v.m. bijvoorbeeld de complexiteit van het gebouw. Ook personen die werken in besloten ruimtes kunnen verplicht worden om adembescherming te dragen. De arbeidsinspectie stelt hoge eisen aan het veilig werken in besloten ruimten. Veel ongevallen met adembescherming gebeuren door onkunde of onverschilligheid. Belangrijk tijdens de cursus Adembescherming (industrieel) is daarom de bewustwording van het eigen handelen en weten wat wel en wat niet mogelijk is.

Doelgroep

Alle medewerkers die geacht worden om te kunnen gaan met adembescherming.

Cursusinformatie: Cursus Adembescherming (industrieel)

De cursisten van de cursus Adembescherming (industrieel) krijgen kennis en vaardigheden om op een verantwoorde wijze om te kunnen gaan met adembescherming. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:
 
Theorie
 • Wetgeving
 • Anatomie & fysiologie
 • Bouw en werking adembescherming
 • Gebruiksklaar
 • Veiligheidsregels
 • Gedragsregels
 • Explosiemeter
 
Praktijk
 • Bedrijfsgereed maken
 • Praktijkoptreden / zich verplaatsen en werken met ademlucht
 • Werken in teamverband
 • Herkennen gevaarlijke situaties
 • Indien de cursus als een bedrijfscursus wordt uitgevoerd, kan deze worden aangepast aan de specifieke bedrijfssituatie.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de eigen beschermende kleding en apparatuur. Dit in verband met de vele voorhanden zijnde types in de markt en maatvoering.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel dienen de deelnemers een bewijs kunnen overleggen dat ze een medische keuring hebben gehad voor het dragen van adembescherming. Het wordt verder aanbevolen om personen te selecteren die goed kunnen omgaan met mogelijk moeilijke situaties waarin men terecht kan komen. Het is vanuit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om personen die baarddragend zijn een functie te laten vervullen waarbij ademluchtbescherming benodigd is of kan zijn.

De cursus wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: “Industriële Ademlucht”.

De duur van de cursus is 2 dagen. Conform de Arbo-wet dienen kennis en vaardigheid op peil te worden gehouden. Om aan deze verplichting te voldoen kan de herhaaltraining Adembescherming worden gevolgd. Aanbevolen wordt om 1 keer per jaar een herhalingscursus te volgen en daarnaast regelmatig oefeningen(om 6 à 8 weken) te organiseren om de vaardigheden op peil te houden.

De cursussen adembescherming (industrieel)worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de cursussen incompany bij u te verzorgen. Vanaf 5 deelnemers is dit een uitstekende optie. De cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

Informatieaanvraag

Alleen op mobile